Kde nás najdete

Jabloňová 30a

Praha 10 - Záběhlice

106 00

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Naše poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomoci při výchově a vzdělávání žáků (v souladu se Školským zákonem a  vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů).

Poradenské služby jsou bezplatně poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Mezi služby poskytované naší poradnou patří zejména:

 • diagnostika školní zralosti a poradenství ohledně nástupu dítěte do povinné školní docházky,
 • diagnostika a poradenství při řešení výchovných obtíží žáků (včetně specifických poruch chování),
 • diagnostika a poradenství pro žáky s výukovými obtížemi, neprospívající a se specifickými poruchami učení,
 • diagnostika a poradenství při volbě další vzdělávací cesty a při volbě povolání,
 • diagnostika a poradenství při osobních a sociálně-vztahových problémech,
 • práce se školními třídami (diagnostika a intervence),
 • diagnostika a poradenství pro mimořádně nadané žáky,  diagnostika a poradenství pro žáky s poruchami autistického spektra,
 • poskytování krizové intervence v případech, které negativně ovlivňují vzdělávání žáka,
 • poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka),
 • reedukace a stimulace (dílčích funkcí, kognitivní a sociálních dovedností),
 • informační a metodická činnost pro rodiče a pedagogické pracovníky.