VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY PRO PRAHU 10

 

Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Provozní doba poradny během letních prázdnin:

  • pondělí  - čtvrtek 8:00 – 16:00 h
  • v pátek 8:00 – 14:00 h

Mezi základní formy naší práce patří činnosti psychodiagnostické, reedukační, terapeutickékonzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních a praktických základních škol a je nezbytným předpokladem pro doporučení k úpravě vzdělávání, a to včetně individuálního vzdělávacího plánu (IVP) či přidělení asistenta pedagoga.

 

 

 

Čeká Vás maturita?

Potřebujete upravit podmínky konání maturitní zkoušky z důvodu specifické poruchy školních dovedností či jiného zdravotního postižení?

Více informací >>

 

Hledáte stáž?

Jste studentem VŠ či VOŠ obor psychologie, speciální pedagogika či sociální práce? Nabízíme možnost praxe v naší poradně.

Více informací >>

Zajímáte se o rozvoj schopností a dovedností Vašeho dítěte? Naše poradna nabízí různé kurzy a kroužky zaměřené na různé oblasti.

Více informací >>

  

Marodit se má v posteli. Pro nemocné dítě je vyšetření zbytečně stresující a nemoc samotná má negativní vliv na výkon. Výsledky vyšetření nemocného dítěte mohou být velmi zkreslující. Navíc je tu riziko, že se nakazí další klienti nebo naši zaměstnanci.

V případě nemoci s Vám rádi domluvíme náhradní termín.

Specifické poruchy učení na SŠ

Jste žákem SŠ potýkající se se specifickými poruchami učení a potřebujete aktualizovat doporučení ke vzdělávání? Zde se dozvíte více informací, jak postupovat.

Více informací >>

 

Nemůžete se dostavit?

Pokud se z jakéhokoliv důvodů nemůžete na smluvený termín dostavit, nic se neděje.

Dejte nám to ale prosím co nejdříve (ideálně alespoň den předem) vědět, abychom se mohli domluvit na náhradním termínu.

Povinně zveřejňované informace

 Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 442/2006 Sb. naleznete zde: